Het bestuur van het Gespecialiseerd Jeugd en Volwassen Werk – Schiedam vindt het belangrijk dat haar deelnemers in een veilig klimaat aan activiteiten kunnen deelnemen. Helaas komt het voor dat mensen misbruik maken van hun positie. Jaarlijks komen er meerdere gevallen van Seksuele Intimidatie aan het licht.

Eén van de maatregelen die ter preventie van Seksuele Intimidatie genomen is is het verplicht invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het invoeren van een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan, een daaraan gerelateerde functie binnen onze groep kan uitoefenen. Voor alle vrijwilligers binnen onze stichting wordt (verplicht) een VOG aangevraagd.

We doen er alles aan om dat te bereiken; met nieuwe vrijwilligers wordt een intake gesprek gehouden en er worden trainingen gegeven. De eerste drie maanden hebben we aangemerkt als een proefperiode. Alle kaderleden (vrijwilligers) dienen zich te houden aan onze gedragscode die grenzen aangeeft in het contact met minderjarigen / deelnemers.

Daarnaast maken we gebruik van een stappenplan waarmee het onderwerp sociale veiligheid binnen de stichting bespreekbaar is en we zorgen voor een veiligere (sport)omgeving. Dit stappenplan is onderdeel van het project ‘In veilige handen’ meer informatie over dit project is te vinden op vrijwilligerswerk.nl

Meer informatie is te vinden op de site van het Ministerie van Justitie