Het GJVW staat voor Gespecialiseerd Jeugd- en Volwassenenwerk, wij zijn een stichting voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.
We organiseren allerlei verschillende activiteiten, ontspanning en ontmoeting staan hierbij centraal.
Op deze site kunt je meer informatie over onze activiteiten vinden.