Het G.J.V.W. beoogt enerzijds aan mensen die een ontwikkelingsachterstand hebben ten gevolge van maatschappelijke omstandigheden en/of een beperking, door middel van recreatieve, vormende en educatieve processen optimale mogelijkheden te bieden om deel te nemen aan de samenleving.
Anderzijds wil het G.J.V.W. een bijdrage leveren aan gewenste veranderingen in de samenleving met betrekking tot de acceptatie van deze mensen (verstandelijk- en/of lichamelijk gehandicapten) waardoor optimale deelname aan de samenleving mogelijk wordt. Wij zijn aangesloten bij Gehandicaptensport Nederland en Special Olympics Nederland.

Het Gespecialiseerd Jeugd- en Volwassenenwerk, Schiedam is voortgekomen uit de Stichting Tehuizen voor Gehandicapten, Schiedam, welke is opgericht op 4 augustus 1967.

Door de erkenning vanuit het ministerie van C.R.M. in 1975, is er in 1976 definitief gekozen voor de naamgeving Stichting Gespecialiseerd Jeugd- en Volwassenenwerk, Schiedam.