Tijdens activiteiten van onze Stichting of activiteiten waaraan het Gespecialiseerd Jeugd en Volwassen Werk – Schiedam deelneemt of meewerkt, kunnen foto’s en/of videobeelden gemaakt worden waarop de deelnemers en/of uzelf te zien zijn.

Deelname aan activiteiten betekent dat u toestemming verleent aan het Gespecialiseerd Jeugd en Volwassen Werk – Schiedam om deze beelden in het kader van haar activiteiten te gebruiken en te publiceren (website, periodieken, kranten, folders etc.). Deze foto’s en/of videobeelden worden op geen enkele manier door ons aan derden verspreid.

Het Gespecialiseerd Jeugd en Volwassen Werk – Schiedam zal deze foto’s en/of videobeelden ook niet bezorgen aan commerciële firma’s die er dan vrij over zouden kunnen beschikken voor hun eigen publiciteit.

Mocht u hier niet mee akkoord gaan, dan kunt u dit kenbaar maken bij het secretariaat.